(Mikael Richter - Umedalens skulpturpark)

 

 

Skriva ansökningar och finansiering för olika projekt- och utvecklingsidéer 

 

 

I alla företag, organisationer och offentliga förvaltningar finns intressanta och spännande projekt- och utvecklingsidéer. Tyvärr blir de sällan förverkligade. Ofta på grund av brist på finansiering och någon som har tid och kunskap att hjälpa till att realisera alla goda idéer

I dag finns många olika sätt att söka finansiellt stöd från kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser, statliga myndigheter och centrala organisationer och EU. Det blir också allt vanligare med olika former av partnerskap mellan offentlig sektor, näringslivet och olika ideella organisationer.

Det är inte enkelt att veta var man börjar och hur man lyckas. Ofta behöver man hjälp med samverkan och skriva en ansökan om medfinansiering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mina tjänster &

erbjudanden »

 

Skriva ansökningar & projekt »


Utveckla innovationer & kreativa näringar »

 

Omvärldsanalyser &

rapporter »

 

Organisation & ledarutveckling »

 

Skriva, tala &

kommunicera »

 

Föreläsningar &

kurser »


Om mig »

 

Kontakt »

 

Hem »

 

Min blogg »

 

Skriva ansökningar & projektfinansiering  

 

En vision utan handling är bara en dröm. Handlingar utan visioner är tidsfördriv.

Visioner med handlingar kan förändra världen (Joel Baker)