(Den vitruvianske mannen - Leonardo da Vinci)

 

 

 Mina tjänster:

 

 

  • skriva ansökningar om finansiering för olika projekt- och utvecklingsidéer

 

  • utveckla nya innovation- och affärsidéer när det gäller kreativa  näringar

 

  • omvärldsanalyser, utredning- och utvärderingsrapporter

 

  • styrelse- och ledarutbildning och organisationsutveckling

 

  • hur man skriver, talar och kommunicerar

 

  • föreläsningar, ordna kurser och konferenser

 

Mina tjänster kännetecknas av min erfarenhet och kunskap om var man vänder sig och hur man skapar kontakter, finansiering- och samverkanspartners inom myndigheter och offentlig förvaltning på nationell, regional och kommunal nivå. Jag erbjuder också min kunskap om hur man lär sig att kommunicera och skapa nya kontakter i en omvärld som ständigt förändras.

Vi lever i en tid när ensam inte längre är stark. Allt framgångsrikt utvecklingsarbete i företag, organisationer och offentlig förvaltning behöver utveckla nya samverkansformer och skapa nya kreativa nätverk och lösningar. Det räcker inte längre att ha en god idé för att lyckas, man behöver också bygga breda nätverk och skapa nya relationer (fysiskt och virtuellt), utveckla omvärldsanalyser och hitta nya finansieringsformer för att bli framgångsrik.

De kulturella och kreativa näringarna får allt större betydelse för den ekonomiska tillväxten, företagens innovationsförmåga, sysselsättningen och samhällets utveckling. I EU-rapporten ”The Economy of Culture in Europe” förutspår man att tillväxten i de kreativa och kulturella näringarna kommer att bli större och mer betydelsefull för den ekonomiska tillväxten än hela bilindustrin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mina tjänster &

erbjudanden »


Skriva ansökningar & projekt »


Utveckla innovationer & kreativa näringar »

 

Omvärldsanalyser &

rapporter »

 

Organisation & ledarutveckling »

 

Skriva, tala &

kommunicera »

 

Föreläsningar &

kurser »


Om mig »

 

Kontakt »

 

Hem »

 

Min blogg »

 

 

Mina erbjudanden... 

t 

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat har skapat