(Angel of the North - Antony Gormlley)

 

 

Omvärldsanalyser & rapporter

 

 

 

Det gamla industrisamhället har övergått till vad som omväxlande kallas nätverkssamhälle, kommunikation- och kunskapssamhälle. Vad det än kallas blir vår kunskap och utblick om vad som händer och sker i vår omvärld allt viktigare vare sig vi arbetar i ett företag, offentlig verksamhet eller i en ideell organisation.

I en omvärld som förändras allt snabbare blir det allt viktigare att ställa sig de rätta frågorna i stället för att söka de felaktiga svaren. Vad innebär det?

Kreativitet kan beskrivas som en process inom vilken man i nya kombinationer av tillgängliga resurser och förutsättningar skapar något nytt. Hur skapar man kreativa processer, nya former av samverkan som också leder till resultat? h

Börja och låt mig hjälpa er göra en omvärldsanalys och skriva en rapport som ger bättre underlag för framtida investeringar och organisationsförändringar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mina tjänster &

erbjudanden »

 

Skriva ansökningar &

projekt »

 

Utveckla innovationer & kreativa näringar »

 

Omvärldsanalyser &

rapporter »

 

Organisation &

ledarutveckling »

 

Skriva, tala &

kommunicera »

 

Föreläsningar &

kurser »

 

Om mig »

 

Kontakt »

 

Hem »

 

Min blogg»

 

Omvärldsanalyser 

 

Utan spaning ingen aning!