Utveckla innovationer & kreativa näringar

 

 

 

De kulturella och kreativa näringarna får allt större betydelse för den ekonomiska tillväxten, företagens innovationsförmåga, sysselsättningen och samhällets utveckling. I EU-rapporten ”The Economy of Culture in Europe” förutspår man att tillväxten i de kreativa och kulturella näringarna kommer att bli större och mer betydelsefull för den ekonomiska tillväxten än hela bilindustrin.

Nya idéer, kultur och kreativitet skapas ofta i mellanrummen. Redan i dag finns ett fruktbart samspel mellan de fysiska och digitala rummen på kulturens områden. Traditionella livs- och kulturmönster bryts upp och ersätts av nya gränsöverskridande och mångfasetterade uttryck som integrerar åldersgrupper, musiksmak, kommunikation och kulturaktiviteter. Skillnaderna mellan populär- och finkultur löses upp. Vi ser också en ny framväxande generation som verkar i gränslandet som skapandeproducenter och upplevelsekonsumenter. I dessa mellanrum uppstår olika slags hybridkulturer. Därför finns behov av nya förbindelser och mötesplatser för att se, höra och bli medskapande när det gäller musik, film och rörlig bild, spel och virtuella innovationer.

I en ny internationell rapport över framtidsutsikterna för medie- och underhållningssektorn i 48 länder, ”Global Entertainment and media outlook: 2011-2015”, förutspår PWC, att de snabbast växande medieområdena kommer att vara de digitala sektorerna. När media och underhållning blir mer tillgängligt kommer faktorer såsom bekvämlighet, upplevelser, kvalitet och deltagande vara viktiga faktorer för att få folk ska vara villiga att betala, menar man i PWC-rapporten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mina tjänster &

erbjudanden »

 

Skriva ansökningar & 

projekt »

 

Utveckla innovationer & kreativa näringar »

 

Omvärldsanalyser &

rapporter »

 

Organisation & ledarutveckling »

 

Skriva, tala &

kommunicera »

 

Föreläsningar &

kurser »

 

Om mig »

 

Kontakt »

 

Hem »

 

Min blogg »

 

Innovation & idéutveckling

 

Kreativitet är att tillåta sig göra misstag. Konst är att veta vad man ska ta bort.