(Mikael Richter - Umedalens skulpturpark)

 

 

För utveckla måste man våga avveckla

 

 

 

Många företag och organisationer präglas av gamla strukturer. I dag är förmågan att kommunicera och skapa goda relationer viktigare än att bevaka sina positioner i företag, organisationer och samhället.

Förändringsberedskap, förmåga till överblick och att kunna hantera osäkerhet ställer ökade krav på individen, företaget och organisationen om man vill växa och utvecklas i en snabbt föränderlig omvärld. Vår kunskap blir snabbt föråldrad och behöver ständigt förnyas och kompletteras med olika slags social och kulturell kompetens.

Att vilja lära nytt, vara kreativ och kunna kommunicera på olika sätt liksom att kunna samarbeta, skapa goda relationer, vara medskapande och nyfiken och ha ett aktivt förhållningssätt till omgivningen i sitt arbete, samhället och föreningslivet blir allt mer nödvändigt.

 

 

 

 

 

 

 

Mina tjänster &

erbjudanden »

 

Skriva ansökningar & projekt »

 

Utveckla innovationer &

kreativa näringar »

 

Omvärldsanalyser &

rapporter »

 

Organisation &

ledarutveckling »

 

Skriva, tala &

kommunicera »

 

Föreläsningar &

kurser »

 

Om mig »

 

Kontakt »

 

Hem »

 

Min blogg »

 

 

 

Organisation och ledarutveckling

 

För att bygga upp nya relationer måste man riva ner gamla positioner