Lär dig skriva, tala och kommunicera

 

 

 

Allt fler människor blir allt kunnigare medborgare och medvetna konsumenter. De enkla politiska budskapen och enkelriktade marknadsföringen fungerar inte längre. Internet och den digitala tekniken ökar hela tiden vår tillgång till nyheter och information. Vårt sätt att kommunicera, söka information, nyheter och kunskap utvecklas hela tiden.

Facebook fanns inte för tio år sedan. Idag finns det över 600 miljoner användare över hela världen och mer än tre miljoner i Sverige. Men risken är att vi drunknar i ett informationsöverflöd samtidigt som vi törstar efter kunskap. Därför behöver vi lära oss sortera, värdera och kritiskt granska de enorma mängder information som den nya tekniken ger oss tillgång till. Därför blir allt viktigare hur vi kommunicerar och utformar vår information och våra budskap.

Utforma en informationsbroschyr, utforma en professionell hemsida, ett intressant utbildningsmaterial

 

 

 

 

 

 

Mina tjänster &

erbjudanden »

 

Skriva ansökningar & projekt »

 

Utveckla innovationer & kreativa näringar »

 

Omvärldsanalyser & rapporter »

 

Organisation & ledarutveckling »

 

Skriva, tala &

kommunicera »

 

Föreläsningar &

kurser »

 

Om mig »

 

Kontakt »

 

Hem »

 

Min blogg »

 

 

 

Skriva, tala och kommunicera... 

  

Det är lättare att hålla tal än att hålla ord.