Om mig...

 

 

 

Jag heter Tomas Wennström och har länge jobbat med olika former av kommunikation, kultur, omvärldsanalyser och organisation- och ledarutveckling. I slutet av 80-talet arbetade jag som talskrivare och med opinions- och samhällsanalyser åt den socialdemokratiska partiledningen i Stockholm. Under åren 1992-96 var jag ledarskribent och politisk chefredaktör på Västerbottens Folkblad. Jag har också medverkat och skrivit ett antal böcker, antologier, idé- och kulturpolitiska program.

Folkbildning, pedagogik och livslångt lärande ligger mig varmt om hjärtat. De senaste tretton åren har jag varit verksamhetsansvarig för ABF Västerbotten. Här fick jag värdefulla erfarenheter av att arbeta med olika styrelse- och ledarutbildningar i många organisationer och folkrörelser. I mina arbetsuppgifter ingick också att hjälpa avdelningar och organisationer att skriva ansökningar och söka olika former av extern finansiering för kompetens- och verksamhetsutveckling i samverkan med lokala och regionala organisationer, kommuner och näringsliv.

Kultur och kreativa näringar är andra stora intresseområden. De senaste åren har jag också haft en rad kulturpolitiska förtroendeuppdrag som ordförande i kulturnämnden i Umeå, vice ordförande i Norrlandsoperan, regionala kulturberedningen i Västerbotten och medverkat i ledningen för Umeås framgångsrika arbete med att bli utsedd till Europas kulturhuvudstad 2014.

Mitt arbete och engagemang har lärt mig att förstå vikten av att olika perspektiv, kunskaper och intressen får komma till tals tidigt i utvecklingsprocesser om de ska lyckas. Därför behöver alla göra en bred omvärldsanalys. Mina erfarenheter har också lärt mig att en av de viktigaste framgångsfaktorerna i allt förändringsarbete är en öppen och mångsidig kommunikation, både internt och utåtriktad.

Mitt arbete och engagemang har också gett mig ett stort kontaktnät med företrädare inom statliga myndigheter och institutioner, kommuner, universitetet, landsting/regionen, näringsliv, organisationer, föreningsliv och internationella aktörer.

 

 

 

 

 

Mina tjänster &

erbjudanden »

 

Skriva ansökningar & projekt »

 

Utveckla innovationer & kreativa näringar »

 

Omvärldsanalyser & rapporter »

 

Organisation & ledarutveckling »

 

Skriva, tala &

kommunicera »

 

Föreläsningar &

kurser »

 

Om mig »

 

Kontakt »

 

Hem »


Min blogg »

 

 

 

Om mig...  

 

Det viktigaste är inte var man kommer ifrån utan vart man är på väg....